Temel Bilimler Bölümü

Akademik Kadro

Onur Buğra Kolcu

Onur Buğra Kolcu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Onur Buğra Kolcu, lisans eğitimini 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktorasını aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği programında tamamlamıştır. Doktora öğrenimi boyunca öğretim görevlisi ve sonrasında doktor öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Çin Bilimler Akademisi Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü (IHEP) bünyesinde bulunan BESIII deneyi üyesi olarak hafif hadron spektroskopisi alanında çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca nükleer fizik ve parçacık fiziğinde kullanılan dedektörlerin tasarımı ve geliştirilmesi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Deneysel Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği, Nükleer Fizik

Temel Alanları: Fizik, 

2023 - Measurement of LYSO crystal light output and energy resolution improvement with acid etching
KOLCU ONUR BUĞRA, İREN EMRE, YETKİN TAYLAN, ÖZOK FERHAT, ERDURAN MUSTAFA NİZAMETTİN. Applied Radiation and Isotopes,
2023 - Development of active shielding gamma probe: a simulation study
KOLCU ONUR BUĞRA, YETKİN TAYLAN, İREN EMRE. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, 138(2), 11-.
2022 - Probing CP symmetry and weak phases with entangled double-strange baryons
BESIII Collaboration. NATURE, 606(),
2021 - Observation of a Near-Threshold Structure in the K+ Recoil-Mass Spectra in e(+) e(-) -> K+ (D-s(-) D*(0) + D-s* - D-0)
BESIII Collaboration. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 126(10),
2021 - Measurement of the inclusive branching fraction for ψ(3686)→KS0+anything
BESIII Collaboration. Physics Letters B, 820(),
2021 - Study of the process \ne+e−→ϕη\n at center-of-mass energies between 2.00 and 3.08 GeV
BESIII Collaboration. Physical Review D, 104(),
2021 - Measurement of the absolute branching fraction of inclusive semielectronic \nDs+\n decays
BESIII Collaboration. Physical Review D, 104(),
2020 - Measurement of the absolute branching fraction of the inclusive decay Lambda c+-> KS0X: (BESIII Collaboration)
BESIII Collaboration. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, 80(10),
2020 - Study of the process e(+) e(-) -> pi(0)pi(0)J/psi and neutral charmoniumlike state Z(c)(3900)(0)
BESIII Collaboration. PHYSICAL REVIEW D, 102(1),
2020 - Observation of D+ -> eta eta pi(+) and improved measurement of D0(+) -> eta pi+ pi-((0))
BESIII Collaboration. PHYSICAL REVIEW D, 101(5),
2020 - Observation of a structure in e(+)e(-) -> phi eta ' at root s from 2.05 to 3.08 GeV
BESIII Collaboration. PHYSICAL REVIEW D, 102(1),
2020 - Future Physics Programme of BESIII
BESIII Collaboration. CHINESE PHYSICS C, 44(4),
2020 - Search for the rare decay eta ' -> pi(0)pi(0)pi(0)pi(0) at BESIII
BESIII Collaboration. PHYSICAL REVIEW D, 101(3),
2020 - Observation of a Resonant Structure in e(+)e(-) -> K+ K- pi(0)pi(0)
BESIII Collaboration. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 124(11),
2018 - Measurement of the Absolute Branching Fraction of the Inclusive Decay \nΛc+→Λ+X
BESIII Collaboration,KOLCU ONUR BUĞRA. Physical Review Letters, 121(6), 62003-.
2018 - Precision Measurement of the \ne+e−→Λc+Λ¯c−\n Cross Section Near Threshold
BESIII Collaboration,KOLCU ONUR BUĞRA. Physical Review Letters, 120(13), 132001-.
2016 - Measurement of Azimuthal Asymmetries in Inclusive Charged Dipion Production ine+e−Annihilations ats=3.65\u2009\u2009GeV
BESIII Collaboration,KOLCU ONUR BUĞRA. Physical Review Letters, 116(4), 42001-.
2015 - Searches for isospin-violating transitions $\chi_{c0,2} \rightarrow \pi^{0} \eta_{c}$.
BESIII Collaboration, KOLCU ONUR BUĞRA. Phys.Rev. D,
2015 - Measurement of $y_{CP}$ in $D^0-\overline{D}^0$ oscillation using quantum correlations in $e^+e^-\to D^0\overline{D}^0$ at $\sqrt{s}$ = 3.773\,GeV.
BESIII Collaboration, KOLCU ONUR BUĞRA. Phys.Lett. B,
2015 - Study of $J/\psi \to \eta \phi \pi^+ \pi^-$ at BESIII.
BESIII Collaboration, KOLCU ONUR BUĞRA. Phys.Rev. D,
2015 - Search for the Y(4140) via $e^+e^- → γϕJ/ψ$ at $\sqrt{s}$=4.23 , 4.26 and 4.36 GeV.
BESIII Collaboration, KOLCU ONUR BUĞRA. Phys.Rev. D,
2015 - Study of $e^+e^-\to\omega\chi_{cJ}$ at center-of-mass energies from 4.21 to 4.42 GeV.
BESIII Collaboration,KOLCU ONUR BUĞRA. Phys.Rev.Lett.,
2015 - Evidence for e e gamma chi c1 2 at center of mass energies from 4 009 to 4 360 GeV
BESIII Collaboration. Chinese Physics C, 39(4), 41001-.
2015 - Precision measurement of the D 0 decay branching fractions
BESIII Collaboration. Physical Review D, 91(3),
2015 - Precision measurement of the integrated luminosity of the data taken by BESIII at center of mass energies between 3 810 GeV and 4 600 GeV
BESIII Collaboration. Chinese Physics C, 39(9), 93001-.
2015 - Study of dynamics of D 0 K e nu e and D 0 pi e nu e decays
BESIII Collaboration. Physical Review D, 92(7),
2015 - Confirmation of a charged charmoniumlike state Z c 3885 in e e pi D D over bar with double D tag
BESIII Collaboration. Physical Review D, 92(9),
2014 - Search for the weak decays J psi D s e nu e c c
BESIII Collaboration. Physical Review D, 90(11),
2014 - Search for C parity violation in J psi gamma gamma and gamma phi
BESIII Collaboration. Physical Review D, 90(9),
2014 - Observation of e e pi 0 pi 0 h c and a Neutral Charmoniumlike Structure Z c 4020 0
BESIII Collaboration. Physical Review Letters, 113(21),
2013 - How to measure LPM effect in low Z materials
Savaş Birol, Onur Buğra Kolcu, İbrahim Alper Dizdar. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 309(309), 83-87.
(2023), "The Potential of a Gamma Probe with Active Shielding in Sentinel Lymph Node Detection", "Ulusal", "Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik",
(2023), "Development of Active Shielding Gamma Probe", "Ulusal", "Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik",
(2009), "Chudakov Etkisinin Hızlandırıcı Ortamında Araştırılması", "Uluslararası", "Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik",
"SPARC Beamline Optimization for Channeling Experiments", "Uluslararası", "Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik",