Temel Bilimler Bölümü

Hakkımızda

Başta Mühendislik ve Tıp olmak üzere fen tabanlı birçok uygulamalı bilim alanının dayandığı bilgi temel bilimler sayesinde elde edilmiştir. Benzer şekilde uygulamalı bilimler sayesinde ortaya çıkan birçok teknoloji ve yöntem de daha ileri temel bilim araştırmalarının yapılmasını mümkün kılmaktadır.   

İstinye Üniversitesi, çeşitli temel bilim disiplinlerinde gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel araştırmada yetkin bir kadroya sahiptir. Bu akademik potansiyel Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Kimya ve Matematik gibi bölümlerle birlikte, Rektörlüğe bağlı Temel Bilimler Bölümünde de üniversitenin eğitim ve araştırmada mükemmeliyet vizyonuna hizmet etmektedir. Temel Bilimler Bölümündeki akademik kadromuz Yüksek Enerji Parçacık Fiziği alanında sürdürdüğü araştırma odaklı çalışmalarla birlikte Fizik Anabilim Dalı bünyesinde Fizik Doktora Programını yürütmektedir.